หวยหุ้นสิงคโปร์ SGX

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยหุ้นสิงคโปร์ SGX 00:00 15:50 16:20
    เปิดแทงวันจันทร์ถึงศุกร์
    ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้นสิงคโปร ชื่อหุ้น STI
    ดูผลหวย SingaporeSGX ได้ทางเว็บ : http://www.sgx.com

ตัวอย่างการดูผลหวยหุ้นสิงคโปร์ SGX

วิธีดูผลหวย SingaporeSGX