อัตราจ่าย หวยรัฐบาล

GV_A

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด (%)
หกตัวโต๊ด 500.00 5
ห้าตัวโต๊ด 380.00 5
สี่ตัวตรง 5200.00 5
สี่ตัวโต๊ด 230.00 5
สามตัวบนตรง 800.00 0
สามตัวบนโต๊ด 130.00 0
สามตัวหัวตรง 800.00 0
สามตัวหัวโต๊ด 130.00 0
สามตัวล่าง 160.00 0
สองตัวคู่โต๊ดบน 13.00 0
สองตัวคู่โต๊ดหัว 13.00 0
สองตัวบน 90.00 0
สองตัวล่าง 90.00 0
วิ่งบน 3.00 12
วิ่งล่าง 4.00 12

GV_B

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด (%)
หกตัวโต๊ด 500.00 5
ห้าตัวโต๊ด 380.00 5
สี่ตัวตรง 4500.00 10
สี่ตัวโต๊ด 200.00 10
สามตัวบนตรง 600.00 18
สามตัวบนโต๊ด 110.00 20
สามตัวหัวตรง 600.00 18
สามตัวหัวโต๊ด 110.00 20
สามตัวล่าง 130.00 20
สองตัวคู่โต๊ดบน 12.00 12
สองตัวคู่โต๊ดหัว 12.00 12
สองตัวบน 80.00 10
สองตัวล่าง 80.00 10
วิ่งบน 3.00 12
วิ่งล่าง 4.00 12

GV_C

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด (%)
หกตัวโต๊ด 500.00 5
ห้าตัวโต๊ด 380.00 5
สี่ตัวตรง 4000.00 20
สี่ตัวโต๊ด 175.00 20
สามตัวบนตรง 520.00 30
สามตัวบนโต๊ด 90.00 35
สามตัวหัวตรง 520.00 30
สามตัวหัวโต๊ด 90.00 35
สามตัวล่าง 110.00 35
สองตัวคู่โต๊ดบน 10.00 25
สองตัวคู่โต๊ดหัว 10.00 25
สองตัวบน 70.00 22
สองตัวล่าง 70.00 22
วิ่งบน 3.00 12
วิ่งล่าง 4.00 12

  อัตราจ่าย หวยหุ้นไทย / หุ้นต่างประเทศ

Platinum

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด (%)
สามตัวบนตรง 770.00 0
สามตัวบนโต๊ด 120.00 0
สองตัวคู่โต๊ดบน 12.00 0
สองตัวบน 90.00 0
สองตัวล่าง 90.00 0
วิ่งบน 3.00 12
วิ่งล่าง 4.00 12
สี่ตัวตรง
เฉพาะหวยลาว
5000.00
เฉพาะหวยลาว
0
สี่ตัวโต๊ด
เฉพาะหวยลาว
220.00
เฉพาะหวยลาว
3

Gold

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด (%)
สามตัวบนตรง 600.00 17
สามตัวบนโต๊ด 110.00 18
สองตัวคู่โต๊ดบน 10.00 18
สองตัวบน 80.00 10
สองตัวล่าง 80.00 10
วิ่งบน 3.00 12
วิ่งล่าง 4.00 12
สี่ตัวตรง
เฉพาะหวยลาว
4800.00
เฉพาะหวยลาว
5
สี่ตัวโต๊ด
เฉพาะหวยลาว
200.00
เฉพาะหวยลาว
5

Silver

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด (%)
สามตัวบนตรง 550.00 22
สามตัวบนโต๊ด 100.00 30
สองตัวคู่โต๊ดบน 9.00 30
สองตัวบน 70.00 22
สองตัวล่าง 70.00 22
วิ่งบน 3.00 12
วิ่งล่าง 4.00 12
สี่ตัวตรง
เฉพาะหวยลาว
4500.00
เฉพาะหวยลาว
10
สี่ตัวโต๊ด
เฉพาะหวยลาว
175.00
เฉพาะหวยลาว
8

  อัตราจ่าย หวยมาเลย์

Malay_4d

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด (%)
สี่ตัวตรงA1 5500.00 5
สี่ตัวตรงB1 5500.00 5
สี่ตัวตรงC1 5500.00 5
เล็ก(S)รางวัลที่1 3700.00 5
เล็ก(S)รางวัลที่2 2500.00 5
เล็ก(S)รางวัลที่3 1300.00 5
ใหญ่(B)รางวัลที่1 2500.00 5
ใหญ่(B)รางวัลที่2 1300.00 5
ใหญ่(B)รางวัลที่3 700.00 5
ใหญ่(B)รางวัลที่4 300.00 5
ใหญ่(B)รางวัลที่5 100.00 5
สามตัวตรงABC(N) 250.00 5
สามตัวโต๊ดABC(N) 40.00 5
สามตัวตรงA 750.00 5
สามตัวตรงB 750.00 5
สามตัวตรงC 750.00 5
สามตัวโต๊ดA 120.00 5
สามตัวโต๊ดB 120.00 5
สามตัวโต๊ดC 120.00 5
สองตัวตรงA 90.00 0
สองตัวตรงB 90.00 0
สองตัวตรงC 90.00 0
สองตัวคู่โต๊ดA 13.00 5
สองตัวคู่โต๊ดB 13.00 5
สองตัวคู่โต๊ดC 13.00 5
วิ่งA 3.00 12
วิ่งB 3.00 12
วิ่งC 3.00 12