หวยหุ้นรัสเซีย

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยหุ้นรัสเซีย 00:00 22:10 22:55
    เปิดแทงวันจันทร์ถึงศุกร์
    ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้นรัสเซีย ชื่อหุ้น RTS
    ดูผลหวยหุ้นรัสเซียได้ทางเว็บ : https://www.investing.com/indices/rts-standard

ตัวอย่างการดูผลหวยหุ้นรัสเซีย

วิธีดูผลหวยหุ้นรัสเซีย