หวยหุ้นเยอรมัน

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยหุ้นเยอรมัน 00:00 23:00 00:10
    เปิดแทงวันจันทร์ถึงศุกร์
    ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้นเยอรมัน ชื่อหุ้น DAX
    ดูผลหวยหุ้นเยอรมันได้ทางเว็บ : https://www.marketwatch.com/investing/index/dax?countrycode=dx

ตัวอย่างการดูผลหวยหุ้นเยอรมัน

วิธีดูผลหวยหุ้นเยอรมัน