หวยหุ้นอียิปต์

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยหุ้นอียิปต์ 00:00 19:00 19:50
    เปิดแทงวันจันทร์ถึงพฤหัส และวันอาทตย์
    ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้นอิยิปต์ ในการออกผล
    ดูผลหวยหุ้นอิยิปต์ได้ทางเว็บ : https://www.bloomberg.com/quote/EGX30:IND