หวยหุ้นอังกฤษ

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยหุ้นอังกฤษ 00:00 23:00 00:10
    เปิดแทงวันจันทร์ถึงศุกร์
    ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้น FTSE
    ดูผลหวยหุ้นอังกฤษ ได้ทางเว็บ : https://www.bloomberg.com/quote/UKX:IND

ตัวอย่างการดูผลหวยหุ้นอังกฤษ

วิธีดูผลหวยหุ้นอังกฤษ