หวยหุ้นอินเดีย

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยหุ้นอินเดีย 00:00 16:40 17:30
    เปิดแทงวันจันทร์ถึงศุกร์
    ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้น bombay stock exchange โดยให้ดูค่า S&P BSE SENSEX ในการออกผล
    ดูผลหวยหุ้นอินเดียได้ทางเว็บ : https://www.bseindia.com/

ตัวอย่างการดูผลหวยหุ้นอินเดีย

วิธีดูผลหวยหุ้นอินเดีย