หวยรัฐบาลชุด

รอบเวลาแทงหวย

ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยรัฐบาลชุด 00:00 15:10
    เปิดแทงทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกๆเดือน
    ดูผลหวยรัฐบาลชุดได้ทางเว็บ : http://www.glo.or.th/main.php?filename=index

ตัวอย่างการดูผลหวยรัฐบาลชุด :

วิธีดูผลหวยรัฐบาลชุด