สลากธกส.

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
ฉลากธกส. 00:00 09:00 09:30
  • เปิดรับแทงทุกวันที่ 16 ของทุกๆเดือน
  • ดูผลฉลากธกส. ได้ทางเว็บ: https://www.baac.or.th/th/

ตัวอย่างการดูผลฉลากธกส.

วิธีดูผลฉลากธกส.